Biegamy w Sławnie

MENU 

XIV BIEG 12 MOSTÓW

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. XIV Bieg 12 Mostów odbędzie się 2 lipca 2016r.
 2. Dystans XIV Biegu 12 Mostów wynosi ok 7,5 km
 3. Trasa biegu: dróżki polne, drogi asfaltowe.
 4. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez Policję, OSP i zostanie oznaczona.
 5. Wyjście na miejsce startu o godz. 10.20 (miejsce startu oddalone o 3 km od biura biegu)
 6. Miejsce startu: Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie.
 7. Start biegu - godz. 11.00
 8. Zawodnicy winni stawić się na linii startu o godz. 10.55
 9. Meta biegu: Stadion Miejski, Plac Sportowy 1.
 10. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu ChampionChip.
 2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma zwrotny chip, który winien zostać zamocowany do prawej lub lewej nogi na wysokości górnego otworu sznurowadła buta. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 3. Oficjalnym czasem biegu jest czas brutto.
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 1 godzinę.
 5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 1 godziny (do godz. 12:00) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu(zdjęcia numeru startowego) i dojścia do mety we własnym zakresie.
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.
 7. Na 3 km trasy będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu kontrolnego będzie rejestrowała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir@slawno.pl.e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753