Kalendarz

23.06.2018 - XVI Biegu 12 Mostów - 5km
Dystans: 5km
Miejscowość: Sławno
Wydarzenie się zakończyło Lista uczestników 

Aktualności

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jakie mają wystąpić, organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu BIEGÓW DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWYCH oraz miejskiej Wakacjady, które zaplanowane były na sobotę - 23 czerwca 2018 r. Bieg w kategorii open na dystansie 5km odbędzie się zgodnie z planem o godz. 10.00.

Regulamin biegu 5km

XVI Biegu 12 Mostów, Sławno 23 czerwca 2018r.

 1. CEL IMPREZY
 1. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.
 2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.
 3. Popularyzacja walorów miasta Sławno i gminy Sławno.
 4. Integracja społeczności lokalnej, instytucji oświatowych.
 1. ORGANIZATORZY
 • P.B.S. Olszewski i Synowie Sławno - Włodzimierz Olszewski,
 • Hydrogeobudowa Sławno – Tadeusz Stukan,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.
 1. WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Urząd Miejski w Sławnie, Urząd Gminy Sławno,
 • Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, OSP Sławsko,
 • KS Olszewski i Synowie Sławno, Gimnazjum Miejskie nr 1,
 • Sławieński Dom Kultury, Komenda Hufca ZHP im. Wojska Ochrony Pogranicza w Sławnie,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
 1. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

 1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
 1. XVI Bieg 12 Mostów odbędzie się 23 czerwca 2018r.
 2. Dystans XVI Biegu 12 Mostów wynosi ok 5 km
 3. Trasa biegu: dróżki polne, drogi asfaltowe.
 4. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez Policję, OSP i zostanie oznaczona.
 5. Wyjście na miejsce startu o godz. 9.00 (miejsce startu oddalone o 3 km od biura biegu)
 6. Miejsce startu: Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie.
 7. Start biegu - godz. 10.00

Zawodnicy winni stawić się na linii startu o godz. 9.55

 1. Meta biegu: Stadion Miejski, Plac Sportowy 1.
 2. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.