Kalendarz

23.06.2018 - XVI Biegu 12 Mostów - 5km
Rejestracja trwa do: 21.06.2018
Dystans: 5km
Miejscowość: Sławno
Zapisz się  Lista uczestników 
19.05.2018 - XXII Bieg Święców - 10km
Dystans: 10km
Miejscowość: Sławno
Wydarzenie się zakończyło Lista uczestników 

Aktualności

XXII BIEGU ŚWIĘCÓW - BIEG GŁÓWNY

CEL IMPREZY

 1. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.
 2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.
 3. Popularyzacja walorów miasta Sławno.
 4. Integracja społeczności lokalnej, instytucji oświatowych.

ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Sławnie, Gimnazjum Miejskie nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3,  Sławieński Dom Kultury, Urząd Gminy Sławno, Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, Komenda Hufca ZHP im. Wojska Ochrony Pogranicza w Sławnie, OSP Sławsko, Bobrowice, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, MKS Święc Sławno.

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. XXII Bieg Święców odbędzie się 19 maja 2018r.
 2. Dystans XXII Biegu Święców wynosi 10 km (3 x 3,33km)
 3. Trasa biegu: ulice miasta: asfaltowe, z kostki bazaltowej, ścieżki rowerowe asfaltowe.
 4. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez policję, straż graniczną, OSP i oznaczona.
 5. Miejsce startu: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 6. Start godz. 16.00. Zawodnicy winni stawić się na linii startu o godz. 15.50
 7. Meta biegu: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób  zabezpieczających trasę biegu.