Regulamin biegów dzieci

1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 

 1. Termin: 10 listopada 2018r,.
 2. Dystanse od 100m do 300m.
 3. Trasa biegów: bieżnia stadionu miejskiego.
 4. Miejsce startu i mety: Stadion Miejski, ul. Plac Sportowy 1.
 5. Start od godz. 11.30
 6. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów.

2. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I DYSTANSE

 1. W biegach dziecięco-młodzieżowych warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego.

Pozwolenie takie nie jest wymagane od uczestników cyklu Sławieńskie Maratony na  Raty.

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 10.00 dnia 10.11.2018r. na Stadionie Miejskim                      w Sławnie.
 2. Uczestników Bieg Niepodległości obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 3. Rejestracja uczestnika Bieg Niepodległości traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 4. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie na poszczególnych dystansach

(decyduje kolejność zgłoszeń - pierwszeństwo mają uczestnicy Sławieńskich Maratonów na Raty):

- rocznik 2016 i młodsze dziewczynki            -  100m

10 zawodniczek w kategorii!                           

- rocznik 2016 i młodsi chłopcy                     -  100m 

10 zawodników w kategorii!                            

- rocznik  2015-2014 dziewczynki                 -  100m

15 zawodniczek w kategorii!    

- rocznik  2015-2014 chłopcy                        -  100m   

15 zawodników w kategorii!    

- rocznik  2013-2012 dziewczynki                 -  200m

20 zawodniczek w kategorii!    

- rocznik  2013-2012 chłopcy                        -  200m   

20 zawodników w kategorii!                            

- rocznik  2011-2010 dziewczynki                 -  200m

25 zawodniczek w kategorii!    

- rocznik  2011-2010 chłopcy                        -  200m   

25 zawodników w kategorii!                            

- rocznik  2009-2008 dziewczynki                 -  300m

25 zawodniczek w kategorii!    

- rocznik  2009-2008 chłopcy                        -  300m   

25 zawodników w kategorii!                            

- rocznik  2007-2006 dziewczynki                 -  300m

10 zawodniczek w kategorii!    

- rocznik  2007-2006 chłopcy                        -  300m   

10 zawodników w każdej kategorii!                           

- rocznik  2005-2004 dziewczynki                 -  300m

10 zawodniczek w kategorii!

- rocznik  2005-2004 chłopcy                        -  300m   

10 zawodników w kategorii!                            

4. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 13.30
 3. Pierwszy zawodnik otrzyma puchar.
 4. 150 uczestników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję (w pierwszej kolejności uczestnicy Sławieńskich Maratonów na Raty, którzy zaliczyli co najmniej 5 startów w sezonie 2018/2019).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach obchodów upamiętnienia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości organizowanych                  w dniu 10.11.2018r. odbywać się będą imprezy towarzyszące o rekreacyjnym charakterze.
 2. Bieg Niepodległości może zostać przeniesiony na inny termin ze względu na pogodę.
 3. Wszyscy uczestnicy Biegu Niepodległości zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 8. Organizator Biegu Niepodległości uznaje, że zgłaszający (opiekun prawny) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 9. Zgłaszający (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji Biegu Niepodległości, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Biegu Niepodległości.

6. DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753