REGULAMIN XXIV BIEGU ŚWIĘCÓW DZIECI

BIEGI DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWE

1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. Zapisy: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, od godz. 11.00.
 2. Termin: 23 maja 2020r., start - godz. 13.50
 3. Dystanse od 100m do 600m.
 4. Trasa biegów: ulica Wojska Polskiego - kostka polbrukowa.
 5. Trasa biegu będzie oznaczona i zabezpieczona przez policję, straż graniczną, harcerzy, OSP.
 6. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

2. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl. e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegach dziecięco-młodzieżowych warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 11.00 dnia 23.05.2020r. na Placu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 3. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 40 zawodników w każdej kategorii wiekowej! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Uczestników XXIV Biegu Święców obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 5. Rejestracja uczestnika XXIV Biegu Święców traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

4. HARMONOGRAM I DYSTANSE

13.50 - rozpoczęcie biegów dziecięco-młodzieżowych na ul. Wojska Polskiego:

- przedszkolaki  2015 i młodsze dziewczynki     -  100m

- przedszkolaki  2015 i młodsi chłopcy              -  100m   

      - rocznik  2013-2014 dziewczynki           -  200m

- rocznik  2013-2014 chłopcy                 -  200m   

- rocznik 2011-2012  dziewczynki                 -  200m

 - rocznik 2011-2012  chłopcy                       -  200m

 - rocznik 2009-2010  dziewczynki          -  300m

       - rocznik 2009-2010  chłopcy                 -  300m

- rocznik 2007-2008  dziewczynki                -  300m

- rocznik 2007-2008  chłopcy                       -  300m

- rocznik 2005-2006 dziewczęta              -  600m

 - rocznik 2005-2006 chłopcy                   -  600m

- rocznik 2003-2004 dziewczęta                     -  600m

- rocznik 2003-2004 chłopcy                          -  600m

14.40  - wręczenie nagród na Placu ks. Kard. St. Wyszyńskiego

5. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 14.40.
 3. 30 pierwszych zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal.
 4. 3 pierwszych zawodników otrzyma puchary i nagrody.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach zawodów organizowanych w dniu 23.05.2020r. odbywać się będą imprezy towarzyszące o charakterze rekreacyjnym.
 2. XXIV Bieg Święców odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Wszyscy uczestnicy XXIV Biegu Święców zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 9. Organizator XXIV Biegu Święców uznaje, że zgłaszający (opiekun prawny) zapoznał się              z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Zgłaszający (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji XXIV Biegu Święców, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XXIV Biegu Święców.
 12. Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem